Yazılım Test Otomasyonu Nedir?

Yazılım Test Otomasyonu

Yazılım test otomasyonu, yazılım testlerinin otomatikleştirilmesi sürecidir. Bu süreçte, yazılım testlerinin yürütülmesi, sonuçların değerlendirilmesi ve raporlanması gibi adımlar otomatikleştirilir. Yazılım test otomasyonu, manuel test süreçlerinin yerine kullanılabilir veya onları tamamlayabilir. Yazılım test otomasyonunun temel amacı, yazılım geliştirme sürecindeki tekrar eden ve zaman alıcı test görevlerini otomatikleştirerek zaman ve kaynak tasarrufu sağlamaktır .

Yazılım test otomasyonunun temel amacı, yazılım geliştirme sürecindeki tekrar eden ve zaman alıcı test görevlerini otomatikleştirerek zaman ve kaynak tasarrufu sağlamaktır .

This website stores cookies on your computer.