Hedeflerimiz - SSTTEK Academy

Hedeflerimiz

SSTTEK Academy’de geleceğin teknoloji liderlerini yetiştirme vizyonunu taşımaktayız.

Eğitimlerimizde çağın ötesinde bilgi ve beceriler sunarak, öğrencilerimizi rekabetçi, yenilikçi ve etik değerlere sahip liderler ve çalışanlar olarak yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Teknoloji alanındaki değişimleri takip eden, yetenekleri destekleyen ve sürekli öğrenmeyi teşvik eden bir vizyon benimsemekteyiz. Teknoloji alanında sürdürülebilir bir dönüşümün öncüsü olarak yazılım sektörüne ve topluma değer katma hedefi ile çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

Başarılı bir şekilde gelişerek aşağıdaki hedeflere ulaşmak için çalışmaktayız:

 • Geniş ve Çeşitli Bir Öğrenci Tabanı Oluşturma: Farklı yaş gruplarından, beceri seviyelerinden ve sektörlerden gelen öğrencilere ulaşarak eğitim programlarımıza talep ve katılımı arttırmak.
 • Yüksek Öğrenme Başarısı: Kaliteli ders materyalleri, alanında uzman ve deneyimli eğitmenler, etkili öğretim yöntemleri ve öğrenci destek hizmetleri sunarak, öğrencilerin başarı oranlarını artırmak.
 • İş Dünyası İlişkilerini Güçlendirme: İş dünyasıyla yakın ilişkiler kurarak mezunlarımızın iş bulma olasılıklarını artırmak için yerel ve uluslararası iş birlikleri oluşturmak.
 • Uluslararası Tanınırlık: Hem yerel hem de uluslararası katılımcılardan oluşan hizmet kitlesi oluşturmak.
 • Eğitim Programlarını Çeşitlendirme: Eğitim programlarını sürekli olarak çeşitlendirerek, güncel ihtiyaçlar ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda yeni eğitim programları oluşturmak.
 • Teknolojik İnovasyon: Eğitim süreçlerine teknolojik inovasyonlar doğrultusunda, sanal gerçeklik, yapay zekâ, öğrenme yönetim sistemleri gibi teknolojileri entegre ederek öğrenci deneyimini çeşitlendirmek.
 • Toplumsal Katkı: Sosyal sorumluluk projeleri ve ücretsiz eğitim programları gibi girişimlerle toplumsal katkı sağlamak.
 • Öğrenci Memnuniyeti: Düzenli olarak öğrenci memnuniyetini ölçmek ve bu geri bildirimi kullanarak eğitim programlarınızı iyileştirmek.
 • Sürekli Gelişim: Sürekli olarak büyümek ve gelişmek için yönetim ve operasyonel süreçlerinizi düzenli olarak gözden geçirmek ve iyileştirmek.
 • Şirket İçi Eğitim Verimliliğini Artırma: Eğitim programları ve fırsatları daha etkili hale getirerek çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlamak.
 • Yetenek Gelişimini Destekleme: Çalışanların potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olmak için yetenek geliştirme programları sunmak ya da ilgili programlara yönlendirmek.
 • İşe Yeni Başlayanların Sorunsuz Entegrasyonu: Yeni çalışanların şirket kültürünü anlamalarını ve iş süreçlerini öğrenmelerini sağlamak ve bu süreci hızlandırmak.

This website stores cookies on your computer.