Genel Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni - SSTTEK Academy

Genel Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu Kim?

https://www.ssttekacademy.com/ internet sitesinin (“İnternet Sitesi”) sahibi olan Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1 Allianz Plaza K:28 Ataşehir/İstanbul adresinde yerleşik SST Teknoloji A.Ş. (“Şirket”)

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla ve Hangi Hukuki Sebebe Dayanılarak İşleniyor?

Veri Sahibi’nin aşağıda yazan kişisel verileri (“Kişisel Veriler”), aşağıda belirtilen amaçlara bağlı olarak ve aşağıda yer alan hukuki sebeplere bağlı olarak işlenebilecektir.

Veri SahibiVeri Kategorisi ve İşlenen Kişisel Veri(ler)İşlenme Amacı/Amaçlarıİşlenmenin Dayandığı Hukuk Sebep(ler)
Ziyaretçiİşlem Güvenliği Bilgileri (Kullanıcı adı ve şifreler, IP adresi ve başkaca internet üzerinden kimlik belirleyiciler, Hesap ayarları, Tarayıcı türü ve sürümleri, Zaman dilimi ve yer ayarları, Uyumlu tarayıcı ekleri, türleri ve sürümleri, İşletim sistemleri ve platformu, İnternet sitemize ve internet sitemizin kullanımına, ürünlere ve hizmetlere ilişkin bilgilere erişebilmek için kullandığınız aygıtlardaki diğer teknolojiler)Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi; Denetim / Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi; Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi; Talep / Şikayetlerin TakibiKanunlarda açıkça öngörülmesi, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Açık rıza
Pazarlama Bilgisi (Çerezler)
Çalışan AdayıKimlik Bilgisi (Ad-soyad, Doğum yeri/tarihi, Fotoğraf, İmza ve Aday tarafından alenileştirilen diğer kimlik bilgileri)Çalışan Adayı / Stajyer Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin YürütülmesiKanunlarda açıkça öngörülmesi, Sözleşmenin kurulması/ifası, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirilmesi, Aday tarafından alenileştirilmiş olması, Aday’ın temel hak ve özgürlüğüne zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaati için işlenmesi, Açık rıza
İletişim Bilgisi (Telefon numarası, Ev adresi, E-posta adresi)
Özlük Bilgileri (Askerlik durumu ve Özgeçmiş bilgileri, İş deneyimleri ve Aday tarafından alenileştirilen diğer özlük bilgileri, mülakat notları) ve Mesleki Deneyim Bilgileri (Yabancı dil bilgisi, Eğitim/Çalışma geçmişi, Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri ve Aday tarafından alenileştirilen diğer özlük bilgileri)
Fiziksel Mekan Kaydı (kamera kaydı),
Finansal Bilgiler (Maaş beklentisi, Aday tarafından alenileştirilmesi halinde çalıştığı şirketlerdeki maaşları)
Özel Nitelikli Kişisel Veriler (Adli sicil kaydı, engellilik durumu, ve Aday tarafından alenileştirilen diğer sağlık bilgileri)
Referans Bilgileri (Ad-soyad, Unvan, İşyeri, E-posta adresi, Telefon numarası)
Çalışan / StajyerKimlik Bilgisi (Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, Cinsiyet, Medeni Durum, Doğum yeri/tarihi, Fotoğraf, İmza, Sosyal medya hesapları)Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,  İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Sözleşmenin kurulması/ifası, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirilmesi, Çalışan / Stajyer tarafından alenileştirilmiş olması, Çalışan’ın / Stajyer’in temel hak ve özgürlüğüne zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaati için işlenmesi, Açık rıza
İletişim Bilgisi (Telefon numarası, Ev adresi, E-posta adresi)
Özlük Bilgileri (Askerlik durumu ve Özgeçmiş bilgileri, İş deneyimleri, İzin bilgileri, Disiplin soruşturması, Performans bilgileri) ve Mesleki Deneyim Bilgileri (Yabancı dil bilgisi, Eğitim/Çalışma geçmişi, Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri)
Hukuki İşlem Bilgisi (İcra dosyası/dava dosya bilgileri, İhtarnameler ve adli/idari yazışmalarda yer alan veriler)
Fiziksel Mekan Güvenliği (Kamera kaydı ve ses kaydı)
İşlem Güvenliği Bilgileri (IP adresi bilgileri, Kullanıcı adı ve parola bilgileri, İnternet sitesi giriş – çıkış bilgileri, E-posta trafik logları, Kurumsal e-posta hesabı arşivleri, Şifre ve parola bilgileri)
Finans Bilgileri (Ücret, Borç/Bakiye bilgileri, Banka hesap bilgileri, ek ödemeler ve varsa kesinti bilgileri)
Özel Nitelikli Kişisel Veriler (Adli sicil kaydı, Engellilik durumu, Sağlık raporu, Sağlık sigortası için gerekli bilgiler)
Referans Bilgileri (Ad-soyad, Unvan, İşyeri, E-posta adresi, Telefon numarası)
Acil Durumda Aranacak Kişi (Ad-soyad, Telefon numarası, Yakınlık derecesi, E-posta adresi)
İş OrtağıKimlik Bilgileri (Ad-Soyad, T.C./Vergi kimlik no, Yetkilisinin imza sirkülerinde yer alan kimlik bilgileri ve imzası)İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi; Talep / Şikayetlerin Takibi; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi; Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi; Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi;Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
İletişim Bilgileri (Telefon no, Adres, E-posta adresi)
Hukuki İşlem Bilgisi (Uyuşmazlık durumunda dava dosya bilgileri, İhtarnameler, adli/idari yazışmalarda yer alan veriler)
Finans Bilgisi (Banka hesap bilgileri)

KVKK’nın 5/2. ve 6/3. maddelerde yer alan hukuka uygunluk sebeplerinin bulunmaması halinde ancak Veri Sahibi’nin açık rızanıza dayalı olarak işlenebilecektir. Veri Sahibi, rızasını her zaman geri alma imkanına sahiptir.

Veri Sahibi’nin açık rıza vermesi halinde Şirket, hizmetlerimiz ve etkinliklerimizden haberdar olmanız ve düzenlediğimiz kampanyalara katılım sağlayabilmeniz amacıyla eğitimlerimiz ve hizmetlerimiz kapsamımıza ilişkin tanıtım, reklam ve pazarlama materyallerini ve hizmetlerimize ilişkin detayların yer aldığı e-postalar, smsler tarafınıza göndererek ve aramalarla Veri Sahibi’nin Kişisel Verileri’ni işleyebilecektir.  Aynı zamanda bu hizmet ve eğitimin detaylarına ilişkin materyalleri ve reklam-pazarlama materyallerimizi (anket, pazar araştırması, memnuniyet aramaları gibi) periyodik olarak Veri Sahibi’nin gönderebilmek için, Veri Sahibi’nin açık rıza vermesi halinde kişisel verilerinizi saklayacağız.

Çalışan Adayı’nın veya Çalışan / Stajyer’in açık rıza vermesi halinde Şirket, bu Veri Sahipleri’nin özel nitelikli kişisel verileri olan adli sicil kayıtlarını ve sağlık bilgilerini faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla işleyebilecektir.

Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabiliyor?

Kişisel Veriler; yukarıdaki belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında, kanunen yetkili kamu kurumlarına, şubelerine, grup şirketlerine, iştiraklerine ve Şirket’in iş birliği içerisinde olduğu şirketlere Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar ve amaçlar dahilinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veriler, Veri Sahibi’nin açık rızanıza dayalı olarak Şirket’in yurtdışı menşeili grup şirketlerine, iştiraklerine ve/veya yurtdışı iş ortaklarına (müşteriler, tedarikçiler vs.) aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Saklama Süresi

Kişisel Veriler, iş ilişkisi süresince doğrudan sizden fiziki ve elektronik yöntemler ile işburada yazan amaçlara yurtiçi veritabanlarında veya Veri Sahibi’nin açık rızanıza dayalı olarak yurtdışı tabanlı programlarla toplanmaktadır.

Kişisel Veriler, işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanır. Kişisel Veriler, veri işlemeyi gerektirecek hukuki sebeplerin ortadan kalkması ve veri sorumlusunun kişisel verileri saklamak için yasal bir yükümlülüğünün bulunmaması halinde, resen veya işlemesinin açık rızaya dayanması halinde Veri Sahibi’nin talebi ile silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

KVKK Madde 11. Kapsamındaki Haklar ve Şirket’e Başvuru Yöntemleri

Veri Sahibi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11 uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahiptir:

  • Kişisel Verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerin aktarıldığını üçüncü kişilere bildirme,
  • Yasa ve diğer düzenlemelerin ilgili hükümlerine uygun olarak verilerinizin işlenmiş olmasına rağmen, işlenmeyi gerektiren nedenlerinin ortadan kalkması veya imha edilmesinin istenmesi halinde kişisel verilerinizin silinmesi ve bu bağlamda aktarılan Kişisel Verilerin işlenmesi halinde üçüncü şahıslara bildirilmesini talep etme,
  • İşlenen Kişisel Verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıdaki sağlanan haklarına yönelik talepler, Başvuru Formu doldurarak Şirket’e iletilebilir. Talebin Şirket’e ulaşmasından itibaren en geç otuz gün içinde başvurular ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilecektir.

This website stores cookies on your computer.