XML Nedir?

XML

XML (eXtensible Markup Language), metin tabanlı bir veri formatıdır ve belirli bir yapının içinde verileri taşımak için kullanılır. İnsanlar ve bilgisayarlar tarafından okunabilir ve anlaşılabilir bir formata sahiptir. XML, belirli bir etiket (tag) yapısı kullanarak verileri hiyerarşik olarak organize eder.

XML, verilerin organize edilmesi, depolanması, taşınması ve değiştirilmesi için yaygın olarak kullanılır. Özellikle veri alışverişi (data interchange) ve veri yapıları tanımlama (data structure definition) alanlarında sıklıkla kullanılır. Web servislerinde, konfigürasyon dosyalarında, belgelendirme işlemlerinde ve veritabanı içeriği aktarımlarında XML yaygın olarak kullanılmaktadır.

This website stores cookies on your computer.