Web Geliştirme (Web Development) Nedir?

Web Geliştirme (Web Development)

Web geliştirme (web development), web siteleri ve web uygulamaları oluşturma sürecidir. Bu süreç, bir web sitesinin veya uygulamanın tasarımından, geliştirilmesine, test edilmesine ve dağıtılmasına kadar bir dizi aşamayı içerir.

Web geliştirme genellikle ön uç (front-end) ve arka uç (back-end) geliştirme olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır:

Ön Uç Geliştirme (Front-End Development): Ön uç geliştirme, bir web sitesinin veya uygulamanın kullanıcı tarafındaki (client-side) kısmını oluşturmayı içerir. TML, CSS ve JavaScript gibi teknolojiler kullanılarak, web sayfalarının görüntüsü, düzeni ve etkileşimi oluşturulur. Kullanıcıların tarayıcıları üzerinde web sitesini veya uygulamayı deneyimledikleri kısım ön uç olarak adlandırılır.

Arka Uç Geliştirme (Back-End Development): Arka uç geliştirme, web sitesi veya uygulamanın sunucu tarafındaki (server-side) kısmını oluşturmayı içerir. Sunucu tarafı, kullanıcıların görmemesine rağmen web sitesinin veya uygulamanın işlevselliğini yönetir. Veritabanı yönetimi, kullanıcı kimlik doğrulama, veri işleme ve diğer sunucu tarafı işlemleri arka uç geliştirme kapsamına girer.

Web geliştirme süreci genellikle aşağıdaki adımları içerir:

  • Gereksinimlerin Belirlenmesi: İlk adım, web sitesi veya uygulamasının amaçlarını ve gereksinimlerini belirlemektir. Bu, müşteri gereksinimlerinin analizi, hedef kitle tespiti ve kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesini içerir.
  • Tasarım: Web sitesi veya uygulamasının görünümü ve kullanıcı deneyimi (UX) tasarlanır. Bu aşamada, kullanıcı arayüzü (UI) tasarımı, site düzeni ve navigasyon yapısı oluşturulur.
  • Geliştirme: Tasarım aşamasında belirlenen plana göre, web sitesi veya uygulamasının kodlaması ve geliştirilmesi gerçekleştirilir. HTML, CSS, JavaScript (ön uç) ve sunucu tarafı programlama dilleri ve çerçeveleri (örneğin, Python, Ruby, PHP, Node.js) kullanılarak işlevsellik eklenir.
  • Test Etme: Geliştirme tamamlandıktan sonra, web sitesi veya uygulama farklı cihazlarda ve tarayıcılarda test edilir. Bu aşamada hata ayıklama yapılır ve kullanıcı deneyimi iyileştirilir.
  • Dağıtım ve Bakım: Web sitesi veya uygulama canlıya alınır ve kullanıcılara sunulur. Sonrasında, web sitesinin veya uygulamanın düzenli olarak güncellenmesi ve bakımı yapılır.

Web geliştirme, kullanıcıların web üzerinde etkileşimde bulunabilecekleri, bilgiye erişebilecekleri ve işlemleri gerçekleştirebilecekleri çeşitli platformlar ve cihazlar için çeşitli teknolojilerin kullanılmasıyla dinamik ve yenilikçi web deneyimlerinin oluşturulmasını sağlar.

This website stores cookies on your computer.