Scrum Nedir?

Scrum

Scrum, özellikle yazılım geliştirme süreçlerinde kullanılan bir çevik (agile) yazılım geliştirme metodolojisidir. Scrum, bir ekip tarafından bir projenin belirli bir süre içinde hızlı ve esnek bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için kullanılır.

Scrum’un temel bileşenleri şunlardır:

Ürün Sahibi (Product Owner): Projenin iş gereksinimlerini belirler, ürün vizyonunu oluşturur ve ürün gereksinimlerini belirlemek için bir ürün geri bildirim listesi (product backlog) oluşturur.

Geliştirme Ekibi (Development Team): Yazılımı geliştiren ve projenin teslimini gerçekleştiren ekibin üyeleridir. Her sprint boyunca, ürün sahibinin belirlediği ürün geri bildirim listesinden işleri alır ve tamamlarlar.

Scrum Ustası (Scrum Master): Scrum’un uygulanmasını destekleyen ve takip eden ekip üyesidir. Engelleri kaldırır, ekibi destekler, süreç iyileştirmeleri sağlar ve ekibin Scrum sürecini etkili bir şekilde uygulamasını sağlar.

Scrum’un ana prensipleri şunlardır:

– İteratif ve Yapısal Olarak Gelişen Geliştirme: Projeler kısa süreli “sprint” adı verilen dönemler halinde planlanır. Her sprint, belirli bir zaman çerçevesinde (genellikle 2-4 hafta) gerçekleştirilir ve sonunda işlevsel bir ürün veya özellik sunulur.

– Transparan ve İşbirlikçi Çalışma: Proje süreci ve ilerleme, düzenli olarak yapılan toplantılar ve görsel panolar gibi araçlarla tüm ekip üyeleri tarafından açıkça görülebilir ve paylaşılır. Ekip üyeleri, sürekli iletişim ve işbirliği içinde çalışır.

– Öncelikli Gereksinimlerin Değerlendirilmesi: Proje gereksinimleri, sürekli olarak revize edilir ve önceliklendirilir. Ürün sahibi, en yüksek iş değerine sahip özellikleri belirler ve ekibin bu özelliklere öncelik vermesini sağlar.

Scrum, esneklik, hızlı teslimat ve sürekli iyileştirme sağlayarak yazılım geliştirme süreçlerinde popüler bir seçenektir.

This website stores cookies on your computer.