React Nedir?

React

React, Facebook tarafından geliştirilen ve kullanıcı arayüzü (UI) geliştirmek için kullanılan bir JavaScript kütüphanesidir. React, bileşen tabanlı bir yaklaşımı benimser ve yeniden kullanılabilir bileşenler oluşturarak kullanıcı arayüzlerini oluşturmayı kolaylaştırır.

React’in temel özellikleri şunlardır:

1. Bileşen Tabanlı Yaklaşım: React, bileşen tabanlı bir mimariyi benimser. Bu, kullanıcı arayüzünü küçük ve bağımsız parçalara ayırarak her bileşeni ayrı ayrı oluşturmayı ve yönetmeyi sağlar. Bu yaklaşım, kodun yeniden kullanılabilirliğini artırır ve geliştirme sürecini kolaylaştırır.

2. Sanal DOM (Document Object Model): React, sanal bir DOM kullanır. Bu, uygulamanın performansını artırır ve tarayıcı ile gerçek DOM arasındaki etkileşimi optimize eder. React, değişikliklerin sadece değişen parçalarının güncellendiği ve gerektiğinde yeniden oluşturulduğu bir sanal DOM kullanarak sayfayı günceller.

3. JSX Sözdizimi: React, JSX adı verilen bir sözdizimini kullanır. JSX, JavaScript kodu içine HTML benzeri bir yapı ekler ve bu, bileşenleri daha açık ve okunabilir hale getirir. JSX, geliştiricilere HTML benzeri bir sözdizimi kullanarak kullanıcı arayüzlerini tanımlama ve oluşturma imkanı sağlar.

4. Tek Yönlü Veri Akışı (Unidirectional Data Flow): React, tek yönlü veri akışını benimser. Bu, verilerin yalnızca bir yönde (üstten aşağıya) akmasını sağlar. Bileşenlerin verileri değiştirebilmesi için yalnızca üst bileşenden aldıkları verileri kullanması gerekir. Bu, uygulamanın durumunu daha iyi izlemenizi ve hata ayıklamayı kolaylaştırır.

5. Geniş Ekosistem: React, geniş bir ekosisteme sahiptir. Birçok üçüncü taraf kütüphane ve araç, React’i daha etkili ve verimli bir şekilde kullanmanızı sağlar. Örneğin, Redux gibi durum yönetimi kütüphaneleri, React Router gibi yönlendirme araçları ve Jest gibi test kütüphaneleri bulunmaktadır.

React, özellikle web uygulamaları ve tek sayfa uygulamaları (SPA) geliştirmek için yaygın olarak kullanılan bir teknolojidir. Esnekliği, performansı ve geniş ekosistemi sayesinde birçok büyük şirket ve geliştirici tarafından tercih edilmektedir.

This website stores cookies on your computer.