MVC Nedir?

MVC

MVC, Model-View-Controller’ın kısaltmasıdır ve bir yazılım mimarisi tasarım desenidir. MVC modeli, bir uygulamanın bileşenlerini üç temel parçaya ayırır ve bunların işlevlerini açıklar:

1.Model (Model): Model, uygulamanın veri işleme ve iş mantığı ile ilgili kısmını temsil eder. Bu, veritabanı etkileşimi, veri işleme, doğrulama ve iş kurallarının uygulanmasını içerebilir. Model, verilerin temsil edilmesi, saklanması ve işlenmesiyle ilgilenir.

2.View (Görünüm): Görünüm, kullanıcı arayüzünü (UI) temsil eder. Bu, kullanıcının uygulama ile etkileşime geçtiği bölümdür. Bu, kullanıcının uygulama ile etkileşime geçtiği bölümdür. Görünüm, kullanıcıya verileri göstermek ve kullanıcıdan girdi almak için kullanılır. Görünümler, genellikle HTML, CSS ve JavaScript gibi web teknolojileri kullanılarak oluşturulur.

3.Controller (Denetleyici): Denetleyici, model ile görünüm arasında bir bağlantı rolü oynar. Kullanıcıdan gelen istekleri işler, gerektiğinde modeli günceller ve sonuçları görünüme ileterek kullanıcı arayüzünü günceller. Denetleyiciler, uygulamanın giriş noktaları olarak düşünülebilir ve istekleri yönlendirir.

MVC modeli, uygulamanın her bir bileşenini mantıksal olarak ayrı ve bağımsız hale getirerek, kodun bakımını, yeniden kullanılabilirliğini ve genişletilebilirliğini artırır. Bu yapı, büyük ölçekli uygulamaların daha organize ve yönetilebilir olmasını sağlar. Ayrıca, farklı uzmanlık alanlarına sahip ekiplerin birlikte çalışmasını kolaylaştırır çünkü her bir bileşen farklı bir sorumluluk alanına sahiptir.

This website stores cookies on your computer.