Fonksiyon (Function) Nedir?

Fonksiyon

Bir fonksiyon (function), belirli bir görevi yerine getiren, belirli bir işlevi tanımlayan ve adlandırılan bir kod bloğudur. Fonksiyonlar, programları modüler hale getirerek, kodun daha okunabilir, daha yönetilebilir ve daha yeniden kullanılabilir olmasını sağlar.

Bir fonksiyon genellikle şu bileşenleri içerir:

İsim (Name): Fonksiyonun tanımlandığı ad. Bu isim, fonksiyonun çağrılması için kullanılır.

Parametreler (Parameters): Opsiyonel olarak, fonksiyonun çalışması için gerekli olan veri veya bilgiyi alan değişkenler. Fonksiyonlar parametreler aracılığıyla dışarıdan veri alabilir.

Gövde (Body): Fonksiyonun gerçek işlevini gerçekleştiren kod bloğu. Fonksiyon çağrıldığında, bu kod bloğu çalıştırılır.

Dönüş Değeri (Return Value): Opsiyonel olarak, fonksiyonun çağrıldığı yere döndürdüğü değer. Bir fonksiyon bir değer döndürmeyebilir veya birden fazla değer döndürebilir.

Bir fonksiyon tanımlandıktan sonra, bu fonksiyon herhangi bir yerde çağrılabilir. Fonksiyonun çağrılması, fonksiyonun gövdesinde tanımlanan işlemlerin çalıştırılmasını tetikler. Fonksiyon çağrılması sırasında, gerekli parametreler belirtilir ve fonksiyon bu parametrelerle çalışır.

Fonksiyonlar, bir programın belirli bir işlevi veya görevi yerine getirmesini sağlar. Örneğin, bir matematiksel işlemi gerçekleştirmek, bir veri setini işlemek, bir dosyadan veri okumak veya bir kullanıcı arayüzünü güncellemek gibi görevler için fonksiyonlar kullanılabilir.

Fonksiyonlar, programların daha modüler ve düzenli hale getirilmesini sağlar. Ayrıca, kodun daha yeniden kullanılabilir olmasını sağlar, çünkü aynı işlevi yerine getiren kod bloklarını tekrar tekrar yazmak yerine, bir fonksiyon tanımlanabilir ve bu fonksiyonu gerektiği kadar çağrılabilir.

This website stores cookies on your computer.