DevOps Nedir?

DevOps

DevOps, yazılım geliştirme ve yazılım operasyonları (opsiyonlar) süreçlerinin birleştirilmesini ve bu süreçler arasında işbirliğini artırmayı amaçlayan bir kültür, felsefe ve işbirliği metodolojisidir. “Development” (geliştirme) ve “Operations” (operasyonlar) kelimelerinin birleşiminden oluşur.

DevOps’un temel amacı, yazılım geliştirme ve operasyon ekipleri arasındaki duvarları yıkmak, iletişimi ve işbirliğini artırmak, yazılımın hızlı bir şekilde dağıtılmasını ve güvenli bir şekilde çalıştırılmasını sağlamaktır. Bu, yazılımın daha hızlı bir şekilde piyasaya sürülmesini, müşteri geri bildirimlerine daha hızlı yanıt verilmesini ve işletme süreçlerinin daha verimli hale getirilmesini sağlar.

DevOps’un ana prensipleri şunlardır:

  • Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Dağıtım (CI/CD): Yazılım geliştirme sürecinin otomatize edilmesi ve sık sık kodun test edilmesi, entegre edilmesi ve dağıtılması, hataların erken tespit edilmesini ve yazılımın daha hızlı bir şekilde kullanılabilir hale gelmesini sağlar.
  • Otomasyon: İşlemlerin otomatize edilmesi, tekrarlanabilirlik, hız ve güvenilirlik sağlar. Otomasyon, kodun yazılmasından başlayarak test edilmesine, dağıtılmasına ve operasyonel süreçlerin yönetimine kadar birçok alanda kullanılabilir.
  • Kod ve Altyapı Yönetimi: Kod ve altyapı yönetimi arasındaki ayrımın azaltılması, yazılımın daha tutarlı ve güvenilir olmasını sağlar. Kod gibi altyapı bileşenleri de sürüm kontrolü altında tutulmalı ve değişiklikler geçmişe dönük olarak izlenebilir olmalıdır.
  • İşbirliği ve İletişim: Geliştirme ve operasyon ekipleri arasında açık iletişim ve işbirliği, başarılı bir DevOps uygulamasının temelidir. İletişim kanallarının açık olması ve ekipler arasındaki duvarların yıkılması, sorunların daha hızlı çözülmesini sağlar.

DevOps, yazılım geliştirme süreçlerini daha hızlı, daha güvenilir ve daha verimli hale getirerek, organizasyonların rekabet avantajını artırmasına yardımcı olur.

This website stores cookies on your computer.