Data Science Nedir?

Data Science

Veri Bilimi (Data Science), veri analizi, makine öğrenimi, istatistik, büyük veri ve veri madenciliği gibi disiplinlerin birleşimini içeren multidisipliner bir alanı ifade eder. Veri bilimi, büyük miktarda yapılandırılmış veya yapılandırılmamış veriyi analiz ederek anlam çıkarmayı, öngörüsel modeller oluşturmayı ve veri odaklı kararlar almayı amaçlar.

Veri bilimi genellikle aşağıdaki adımları içeren bir süreç olarak tanımlanır:

  • 1. Veri Toplama ve Temizleme: İlk adım, veri kaynaklarından veri toplamak ve bu veriyi temizlemektir. Temizleme işlemi, eksik veya hatalı verilerin düzeltilmesini, veri formatlarının standartlaştırılmasını ve gereksiz verilerin filtrelenmesini içerir.
  • 2. Veri Keşfi ve Görselleştirme: Veri keşfi ve görselleştirme, verinin yapısını ve özelliklerini anlamak için kullanılır. Bu adımda, veri görselleştirme araçları kullanılarak verinin dağılımı, ilişkileri ve desenleri görsel olarak incelenir.
  • 3. Veri Ön İşleme ve Dönüştürme: Veri önişleme ve dönüştürme, veriyi makine öğrenimi modellerine girmeye hazır hale getirir. Bu adımda, veri standardizasyonu, normalleştirme, özellik mühendisliği ve boyut azaltma gibi teknikler kullanılır.
  • 4. Model Geliştirme ve Eğitimi: Model geliştirme ve eğitimi, veriye dayalı öngörüsel veya sınıflandırma modellerinin oluşturulmasını içerir. Bu adımda, makine öğrenimi algoritmaları kullanılarak veriye uyan ve gelecekteki olayları tahmin eden modeller oluşturulur.
  • 5. Model Değerlendirme ve Doğrulama: Model değerlendirme ve doğrulama, oluşturulan modellerin performansının değerlendirilmesini ve doğrulanmasını içerir. Bu adımda, modelin tahmin yeteneği, doğruluk, hassasiyet ve geri çağırma gibi ölçümler kullanılarak değerlendirilir.
  • 6. Sonuçların Yorumlanması ve Uygulanması: Son adım, model sonuçlarının yorumlanması ve uygulanmasıdır. Bu adımda, elde edilen sonuçlar iş veya endüstri bağlamında yorumlanır ve veri odaklı kararlar alınarak uygulanır.

Veri bilimi, birçok farklı sektörde kullanılan ve veri odaklı kararların alınmasını sağlayan önemli bir alanıdır. Örnek olarak, finans, sağlık, perakende, pazarlama ve üretim gibi birçok sektörde veri bilimi teknikleri ve yöntemleri kullanılarak değer yaratılır.

This website stores cookies on your computer.