Action (eylem) Nedir?

Action (eylem)

Action (eylem), Redux mimarisinde durumu değiştirmek için kullanılan bir JavaScript nesnesidir. Redux, uygulamanın durumunu (state) tek bir JavaScript nesnesinde yönetir ve bu durum, store adı verilen bir yapı içinde saklanır. Durumun değiştirilmesi, action adı verilen belirli bir yapı ile tetiklenir.

Bir action, tip (type) adında bir dize ve isteğe bağlı olarak ek bilgi içeren bir veri (payload) içerebilir. Action’lar, Redux store’un durumunu güncellemek için kullanılan reducer fonksiyonlarına gönderilir. Reducerlar, action’ın tipine göre durumu günceller.

Action’lar genellikle action creator adı verilen fonksiyonlar tarafından oluşturulur. Action creatorlar, action nesnelerini döndüren ve genellikle uygulama içindeki belirli bir olayı tetikleyen fonksiyonlardır.

Redux, action’lar aracılığıyla uygulama durumunun değiştirilmesini sağlar ve bu sayede uygulama durumunun tek bir merkezi yerde yönetilmesini ve izlenmesini sağlar. Bu da uygulamanın daha öngörülebilir, test edilebilir ve yönetilebilir olmasını sağlar.

This website stores cookies on your computer.